İçeriğe geç

Mini Basketbol

minibasketbol Türkiye'de ilk Hareket Eğitimi & Beceri Koordinasyon & Motor Beceri Gelişim ve Oyunlu Mini Basketbol Eğitimleri "Mutlu Çocuklar Yetiştirmek İçin" Mini Basketbol mini basketbol Başarabilme Duygusunu Yaşayan, Sosyal Bilişsel Gelişimi İyi Olan, Empati Duygusu Gelişmiş, Kendisini İfadeedebilen Özgüvenli Nesiller Yetiştirmek İçin Türkiye'de İlk
hareket eğitimi
Sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişiminde de önemli bir rol oynar. "PATENTLİ" Eğitim Programı
Mini Basketbol

Mini Basketbol Eğitimi

Erken yaşlarda spor eğitimi ile çocukların temel spor beceri eğitimi ve beceri koordinasyon çalışmaları onların gelecekte başarılı olmaları için önemli bir etkendir. 

Çocuklarda sportif beceri& koordinasyon, denge ve motor beceri gelişimi 5-8 yaş arasında olmaktadır.

 

Bu yaşlarda olan çocukların temel spor eğitimi olan Harekete Eğitimi & Beceri Koordinasyon çalışmaları onların gelecekte başarılı olmaları için önemli bir etkendir. 

  • ·       Verilen uyarılara daha çabuk uyum sağlar.

  • ·       Daha çabuk öğrenirler

  • ·       Edindiği deneyimleri, başarısını artırmak amacıyla kullanırlar

  • ·       Karşılaştıkları sorunları yaratıcı biçimde çözümler

  • ·       Stres altında doğru değerlendirme yaparlar 

  • ·       Başarısızlıklar onlar için motivasyon unsuru olur

  • ·       Empati kurma yetenekleri gelişir

  • ·       Koyulan hedefe ulaşmak için azimli çalışırlar

Mini Basketbol

Temel Basketbol Eğitimlerini Oyunla Öğrenirken Motor Beceri Çalışmaları İle de Beceri Gelişimi Kazanmış Olacaklar

Hareket Eğitimi

Çocuğun algısal motor ve duygusal özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Bu çalışmalarla vücudunu yönetmeyi öğrenirler.

Beceri Gelişimi

Kas koordinasyonunu geliştirmek, çocuğun

motor gelişimini destekler, sosyal-duygusal

gelişimini sağlar ve öğrenme becerisini geliştirir.

Eğlenerek Öğrenme

Çocuğun algısal motor ve duygusal özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlar.Vücudunu yönetmeyi öğrenir

Azimli Çalışma

Çocuklarda  zorluklarla baş edebilmeyi ve karşılaştıkları zorlukları kolaylıkla yenebileceklerini öğrenirler

Planlı Olurlar

Süreç içerisinde sosyal yaşam, eğitim hayatı ve spor yaşantısını yönetilmek için erken yaşta spor önemli bir etkendir.

Empati Kurma

Başkalarının duygularını anlamak, davranışlarını anlamlandırmak, kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkileyeceğini düşünebilmek. 

Hedef Koyma

Çocuklarda sosyal yaşama uyum sağlayabilme, arkadaşlıklar kurma, kendini ifade etme, isteklerini dile getirme, yaş grubuna uygun faaliyetleri başarabilme ve daha büyük hedeflerin koyulmasına olanak sağlar.

 

Kendini İfade Edebilme

Grup içerisinde kendisine yer edinmek,  ekip çalışmasını öğrenmek, kişilik özelliklerini geliştirme, kişisel disiplin yaratma, kollektif düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağlar.

Beceri Gelişimi

Çocuklarda öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri dikkate alınarak oluşturulmuş göstergeler basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanarak sarmal bir yapı içerisinde kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler.

Başarılı Olurlar

Erken yaşlarda spor eğitimi ile çocukların temel spor beceri eğitimi ve beceri koordinasyon çalışmaları onların gelecekte başarılı olmaları için önemli bir etkendir.