Erken Yaşta Spor’la Tanışmak

Küçük yaştan itibaren sporun hayatında olması çocuğunuzun bedensel gelişiminin yanında bağışıklığının güçlenmesi, sosyalleşmesi, disiplin kazanması, odaklanma ve konsantrasyon becerisinin gelişmesi gibi konularda pek çok artı sağlamaktakdır.

Ergenlikte Stres Yönetimi Sağlar

Spor ve egzersiz yapması, özellikle bir takım içinde bulunması bu dönemde ergenin yüksek olan enerjisini atmasını sağladığı gibi, kendine güven duymasına, stresinin azalmasına olumlu bir etki sağlayacak, sakinleştirecektir. Hem bedenen hem de ruhen gelişimini olumlu düzeyde etkileyecektir.

Spor’un Psikolojik Etkisi

Spor yapan çocukların okul başarıları, yapmayanlara göre daha yüksektir. Spor, çocuklara disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırır. Duygularını kontrol altına alabilmeyi öğrenirler. Çocuklar, spor karşılaşmalarında hızlı olmak ve çabuk karar vermek durumunda kalırlar.

Eğitim Yaşamına Katkı Sağlar

Spor yapan çocuklarda ders başarısı arttığı gibi sınav süreçlerinde olumlu davranışlar sergilemelerine ve doğru hedef koymalarına fayda sağlar.Düzenli olarak spor yapan çocukların bağışıklık sistemi diğer çocuklara göre daha güçlüdür. Bu nedenle, çocukların spor yapması, hastalıklarla daha az karşılaşmalarını sağlar. Bununla birlikte, obezite gibi sağlık sorunları da yaşamazlar.Eğitime