Türkiye'de İlk ve Tek Patentli Mini Basketbol Eğitimi...

Contacts
Mini Basketbol Sporu'un Çocuk Gelişiminde Etkisi

Spor yapmak, çocuklarda hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sabırlı olma, empati kurma becerisi, kendisini efade edebilme becerisi hedef koymayı öğrenme, zaman yönetimi ve zorluklarla mücadele yeteneği kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi birçok olumlu kişilik özelliklerini ortaya çıkarır. Bütün bunlar çocukların sosyalleşmelerini kolaylaştıran özelliklerdir. Takım sporlarında birlikte hareket etme, destekleme gibi farklı olumlu davranışlar da gelişir. Bu da arkadaşlık duygusunu güçlendirir.